O společnostiNemovitost servis

Společnost Nemovitost servis vznikla a postupně se rozšiřovala jako výsledek dynamického růstu a snahy o co nejkomplexnější poskytování služeb klientovi. V současné době působí společnost v rámci moravského regionu. Její hlavní podnikatelskou činností je správa a údržba nemovitostí.

Počátky společnosti Nemovitost servis sahají do roku 1996, kdy se firma začala prosazovat především na Kroměřížsku. Od doby vzniku až po současnost prošla firma řadou proměn, které směřovaly k dokonalejšímu řízení, rozšiřování poskytovaných služeb a především uspokojování potřeb klientů.

 V současnosti působí firma jako stabilizovaná společnost s perspektivním programem v oblasti správy nemovitostí. Za celou dobu působnosti si firma vybudovala dobré jméno mezi vlastníky a získala mnoho cenných zkušeností, které se snaží v plné míře uplatňovat a stále rozšiřovat. Nemovitost servis působí ve Zlínském kraji, a to se zaměřením na Kroměříž a Holešov, v Jihomoravském kraji s pobočkou ve Znojmě a také v Praze. Postupně rozšiřuje své pobočky do dalších regionů celé České republiky.

Za účelem stálého zkvalitňování veškerých služeb se firma Nemovitost servis stala zakládajícím členem Českomoravskoslezské komory správců nemovitostí. Jejím cílem je poskytnout svým členům aktuální informace z oblasti legislativních změn, pomoc při řešení právních, ekonomických a technických problematik ve správě nemovitostí.

Jako jedna z mála společností zabývající se správou nemovitostí vyvinula firma Nemovitost servis spolu s akreditovanou IT společností pro své klienty on-line správu. Prostřednictvím této služby mají vlastníci bytových i nebytových jednotek stále k dispozici aktuální informace o své nemovitosti. On-line portál slouží ke snadnější a přehlednější komunikaci nejen mezi uživateli jednotek, ale také ke komunikaci se zástupci domu  a hlavně se správcem.

Zaměření firmy

V rámci správy bytových i nebytových jednotek se firma Nemovitost servis zaměřuje na transparentní výkon správy. Dbá hlavně na to, aby jednotlivý uživatelé jednotek měli možnost sledovat stav a vývoj své nemovitosti. Pro své klienty se firma snaží být opravdovým partnerem, jak v zajišťování základních administrativních a technických činností, tak i v optimalizaci nákladů na údržbu, či dodávku a spotřebu energií.

Společnost Nemovitost servis zaměstnává kvalifikované pracovníky, kteří vynikají nejen v oboru správy, ale také v účetních znalostech, legislativní problematice a především schopnosti řešit technické problémy spojené s údržbou nemovitostí.

Vize

Cílem společnosti je budování pevného postavení na trhu, reagovat na jeho potřeby a zvýšit povědomí firmy v očích veřejnosti. Postupné pronikání do dalších regionů celé České republiky, navázání spolupráce s developerskými společnostmi, komunikace s vedením měst a obcí včetně správy jejich objektů. Prosazovat kompletní zajištění servisu a služeb v oblasti správy nemovitostí a profesionálně přistupovat ke všem svým klientům. 

Záruky

Aby mohla společnost poskytovat odpovídající záruky za své služby, má vzhledem k rozsahu spravovaného majetku i finančních prostředků uzavřeno obecné pojištění odpovědnosti za škody.